Benchmark Digitalisering - Hoe digitaal is jouw bedrijf? Drenthe

Welkom bij de benchmark Digitalisering van Ik Ben Drents Ondernemer. Deze benchmark Digitalisering bestaat uit 36 vragen over de digitalisering van jouw bedrijf. Daarna volgen nog een aantal vragen met informatie over jouw bedrijf. Het invullen van de benchmark digitalisering duurt ongeveer 15 minuten. De vragen zijn opgedeeld in vier onderdelen:

1. Online marketing en sales
2. Automatisering
3. Data verzameling en analyse
4. Online veiligheid

Op basis van de antwoorden die je geeft, jouw sector en jouw bedrijfsgrootte krijg je direct een voor jouw bedrijf op maat gemaakt  advies met daarin:

1. Concrete tips om jouw bedrijf digitaler te maken
2. Een overzicht van partners in de regio die jou verder kunnen helpen op basis van waar je nu staat
3. Inzicht in hoe jouw bedrijf het doet op het gebied van digitalisering t.o.v. bedrijven van eenzelfde grootte en uit dezelfde sector

Door het invullen van deze vragenlijst geef je Ik Ben Drents Ondernemer toestemming om de gegeven antwoorden anoniem te gebruiken om het profiel van het Drentse MKB voor deze benchmark verder te verrijken.

 

Deze benchmark is oorspronkelijk ontwikkeld door Provincie Drenthe en wordt met haar toestemming landelijk aan het MKB ter beschikking gesteld.