Verkorte Intake


U heeft aangegeven graag begeleid te worden bij het invullen van de Benchmark Digitalisering. 

Laat in het volgende scherm uw gegevens achter om gecontacteerd te worden door regiodeal Oost-Groningen.